Onderwijsassistent Voorgezet Onderwijs/Middelbaar Beroepsonderwijs (bbl, mbo)

Het beroep

Inleiding 

Als onderwijsassistent ondersteun je de docent op de middelbare school. Je bent inzetbaar op alle niveaus, variërend van praktijkschool, vmbo, havo/vwo tot ROC en AOC. Je krijgt te maken met een pittige doelgroep die je voortdurend uitdaagt. Een doelgroep die soms niet veel jonger is dan jijzelf. Je moet dus stevig in je schoenen staan want dan kun je deze jongvolwassenen prima aan. Je geniet van het dynamisch werkveld en vindt het leuk om tieners een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling. Je vindt het leuk om met deze leeftijdsgroep te werken.

Iets voor mij? 

Je hebt al een betaalde baan in het onderwijs als onderwijsassistent, maar je hebt niet het bijbehorend diploma.

Voor deze opleiding is het belangrijk dat je overwicht hebt op leerlingen van 12 tot 18 jaar. Meestal gaat dat beter als je zelf iets ouder bent.

Jouw opleiding

Hoe ziet de opleiding er uit? 

Je leert graag door te doen. Daarom kies je voor de bbl-route ofwel beroepsbegeleidende leerweg. Ongeveer vier dagen per week ben je aan het werk en één dag op de opleiding. De school waar je werkt moet een erkend leerbedrijf zijn. De opleiding onderhoudt contact met jouw praktijkbegeleider. Tijdens lesdagen krijg je vakken als pedagogiek, didactiek en omgaan met kinderen. Je krijgt ook veel Nederlands en rekenen, zodat jij deze vakken straks zonder moeite aan de kinderen kunt overdragen.

Wat leer je? 

Tijdens de opleiding Onderwijsassistent leer je:

  • aandacht hebben en begrip tonen voor de belevingswereld van jongvolwassenen
  • samenwerken en overleggen met het team en de docent
  • observeren wat iemand nodig heeft
  • plannen en organiseren
  • met druk en tegenslag omgaan. Vaak loopt een les anders dan gepland
  • sociale vaardigheden
  • vakdidactiek, zodat je vragen kunt beantwoorden en lesgeven
Werkend leren 

Je bent ongeveer 80 % van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd. Het bedrijf waar je gaat werken, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en maak je mogelijk praktijktentamens. Het college onderhoudt contact met je praktijkopleider. Leerbedrijven vind je op http://www.stagemarkt.nl

Na je opleiding 

Als je klaar bent met de opleiding kun je dus werken als onderwijsassistent op een school, zoals een praktijkschool, het vmbo, havo/vwo of een ROC en AOC. Velen kiezen deze opleiding ook als een opstap naar een hbo-lerarenopleiding of Pabo (hbo-opleiding Leerkracht Basisonderwijs). Een slimme keuze want het College Welzijn doet er alles aan om je hiervoor goed voor te bereiden.

Leslocatie(s) 
Vondellaan 174
3521 GH Utrecht
(030) 754 14 00

In het kort

Kosten 

Voor je 18e betaal je geen wettelijk verplicht cursusgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht cursusgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding is voor cursusjaar 2014-2015 het cursusgeld € 232,- voor de entree opleiding en niveau 2 en € 563,- voor niveau 3 en 4.

Crebo nr. 
93500
Crebo opleidingsnaam 
Onderwijsassistent
Leerweg 
BBL
Niveau 
Niveau 4 Middenkaderopleiding
Duur 
3 jaar
Toelatingseisen 
 

-Diploma vmbo (kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg);

-Overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4;

-Of een diploma op mbo-niveau 3.

Om een bbl-opleiding te volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Leerbedrijven vind je op http://www.stagemarkt.nl. Wanneer je geen baan hebt, meld je dit direct bij de intake.

Je kunt alleen een BBLrichting doen als je al werkzaam bent als onderwijsassistent door middel van een betaalde baan.

 

Meer info 

Wil jij weten wat je arbeidskansen zijn met deze opleiding? Kijk dan op kansopwerk.nl.