Maak kennis met het Welzijn College!

Stap in de wereld van de begeleiding van volwassenen of de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onze studenten zijn sociaal en voelen zich betrokken bij de maatschappij. Zij zijn oprecht geïnteresseerd in mensen en vinden het geweldig om het verschil te kunnen maken! 

Praktijklokalen

Praktische vaardigheden leer je natuurlijk het beste in de praktijk. Daarom hebben wij op school moderne faciliteiten en goed uitgeruste praktijklokalen. Zo hebben we bijvoorbeeld een prachtig lokaal ingericht als een kinderopvang. Daar kan je alle nodige handelingen oefenen op poppen voordat je ze in de praktijk gaat uitvoeren. 

Wijkleerbedrijven

Een aantal niveau 2 studenten van het Welzijn College kan voor hun stage terecht bij het Wijkleerbedrijf. Het Wijkleerbedrijf begeleidt stagiairs die werkervaring willen opdoen in de wijk waar ze wonen. De stagiairs helpen bewoners bij allerlei klusjes die ze zelf niet kunnen doen. De kans op schooluitval is lager doordat studenten in een inspirerende, praktijkgerichte omgeving leren. Tegelijkertijd zorgt het initiatief voor ondersteuning voor kwetsbare burgers. Onze wijkleerbedrijven zijn:

wijkleerbedrijf

Leren van projecten en elkaar bij Plein373

"Ik zit in het vierde jaar van de opleiding Sociaal Werk en loop stage bij het leerwerkbedrijf Plein373. Vanuit daar werken we aan veel verschillende projecten. Bij zit leerwerkbedrijf zitten stagiairs van verschillende leerjaren. Als ouderejaars student begeleid ik nu de eerste en tweedejaars stagiairs bij hun projecten. Dat is niet alleen super leuk, maar ook nog eens heel erg leerzaam."  

plein373

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: