Maak kennis met het Welzijn College!

Stap in de wereld van de begeleiding van volwassenen of de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onze studenten zijn sociaal en voelen zich betrokken bij de maatschappij. Zij zijn oprecht geïnteresseerd in mensen en vinden het geweldig om het verschil te kunnen maken! 

Workshops, rondleidingen en meeloopdagen

Wil je een keer de sfeer proeven op het Welzijn College en een beter beeld van onze school krijgen? Dat kan! Volg bijvoorbeeld een oriëntatieworkshop, waarbij je in zo'n 2 uur ervaart hoe het is om bij ons op school te zitten. Wil je liever dat een student jou de weg wijst? Ga voor een meeloopdag. Ook worden op sommige locaties van ROC Midden Nederland rondleidingen gegeven.

Welzijn College Vondellaan Utrecht

Praktijklokalen

Tijdens de opleiding doe je veel ervaring op in de praktijk. Via stages of met werkplekleren, of als je een bbl-opleiding volgt al direct bij je werkgever.
Praktische vaardigheden leer je natuurlijk het beste in de praktijk. Daarom hebben wij op school moderne faciliteiten en goed uitgeruste praktijklokalen. Eén van onze lokalen is bijvoorbeeld ingericht als een kinderopvang. Waarbij je alle nodige handelingen op poppen kunt oefenen voordat je ze echt in de praktijk uitvoert.

Praktijklokaal Vondellaan Utrecht

Wijkleercentra

Studenten van de Flexopleiding Medewerker Helpende Zorg kunnen voor stage terecht bij  het Wijkleercentrum Soesterkwartier. Het Wijkleercentrum begeleidt stagiairs die werkervaring willen opdoen in de wijk waar ze wonen. De stagiairs helpen bewoners bij allerlei klusjes die ze zelf niet kunnen doen. De kans op schooluitval is lager doordat studenten in een inspirerende, praktijkgerichte omgeving leren. Tegelijkertijd zorgt het initiatief voor ondersteuning voor kwetsbare burgers.

Student verzorgt bewoner

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: