Expertisecentrum Kritisch Denken

"Onze studenten hebben recht op goede denkvaardigheden. Docenten kunnen hen dat bieden." 
- Daan van Riet, projectleider Expertisecentrum Kritisch Denken


Kritisch denken is wat anders dan kritiek leveren. Kritisch denken is nodig om goed te kunnen oordelen. Daarnaast is het een verplicht onderdeel in elk cohort gestart in 2016. In alle opleidingen kunnen kritische denkvaardigheden getraind worden.

 

Uitnodiging netwerkbijeenkomst

Het Expertisecentrum Kritisch Denken nodigt u uit voor de eerste netwerkbijeenkomst op vrijdag 17 november over kritisch denken in het onderwijs.

 

Doel is om samen te verkennen hoe de ontwikkeling van kritisch denkvaardigheden ingebed kan worden in het curriculum met als uitgangspunt: wat moeten onze jongeren leren aan kritische denkvaardigheden en morele ontwikkeling?

Waarom zijn we er?

Het doel van het expertisecentrum is om een innovatie in gang te zetten, die bijdraagt aan de ontwikkeling van studenten. We ondersteunen docenten(teams) om de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden een plek in hun les of curriculum te geven. Dit zorgt voor ontwikkeling als professional, maar misschien nog meer als mens bij de studenten. Wij geloven erin dat kritisch denken helpt om de maatschappij mooier te maken. Daarnaast is het een verplicht onderdeel van het curriculum sinds cohort 2016.

Wat is kritisch denken?

Als je kritisch kunt denken, dan ben in je in staat om te interpreteren, te analyseren, te evalueren, uit te leggen en ben je zelfregulerend. Daarbij kan je deze vaardigheden ook in de praktijk inzetten. Je hebt een welwillende houding tot het inzetten van deze vaardigheden en om te reflecteren op je eigen handelen (Facione, 1990).

Voor wie zijn we?

Het expertisecentrum helpt docenten om het thema 'Kritisch Denken' vorm te geven in het onderwijs. We ondersteunen naast docenten ook onderwijsontwikkelaars. De focus ligt op het mbo, daarnaast kijken we naar doorstroom vo – mbo – hbo en adviseren we docentenopleidingen in heel het land.

Wat doen we?

We ontwikkelen onderwijs, we trainen docenten(teams) op zodanige wijze dat ze ons na een samenwerking zelfstandig verder kunnen. We doen onderzoek naar effectieve begeleidingsstrategieën bij het kritisch leren denken van docenten. Daarnaast faciliteren we een landelijke kenniskring met themamiddagen en ondersteunen we hbo- en wo-stagiaires met hun onderzoek op dit thema in het onderwijs.

Samenwerken of meer weten?

Dat kan! Graag zelfs, samen maken we het onderwijs elke dag een stukje beter. Dat kan alleen samen.
Mail naar Daan van Riet met je vraag of verzoek.

Onze werkwijze

De ondersteuning aan docenten geven we op basis van literatuuronderzoek, praktijkonderzoek, pilots en expertise. We doen dit op twee manieren:

1. De docent, onderwijsontwikkelaar of het docententeam vormt zelf het onderwijs, waarbij het Expertisecentrum ondersteunt.
2. Het Expertisecentrum biedt kant-en-klare instrumenten, methodes of handvatten.

Huidige samenwerkingen

ROC MN – Gezondheidszorg College

ROC MN – ICT College

ROC MN – Welzijn College Utrecht

ROC MN – Welzijn College Amersfoort

ROC MN – Business & Administration College

ROC van Twente – Practoraat Burgerschap

Hogeschool Utrecht – Lectoraat Beroepsonderwijs

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden – Vakgroep Omgangskunde

Fontys Hogeschool – Vakgroep Omgangskunde

Avans Hogeschool – Lectoraat Brein & Leren

Het team

Daan van Riet
Projectleider | d.vanriet@rocmn.nl | 06 407 079 46

Dirk van Woerkom
Onderzoeker en coördinator | d.vanwoerkom@rocmn.nl | 06 40 22 80 71

Marianne van Zijl
Organisatie | m.vanzijl-vleugel@rocmn.nl | 030 754 6816

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: