Plein373, het leerwerkbedrijf op de Vondellaan Utrecht

Plein373

Plein373. het levendige Leerwerkbedrijf op de Vondellaan in Utrecht

Plein373 bedenkt, organiseert en voert contextrijke evenementen, activiteiten en workshops uit, die een bijdrage leveren aan allerlei thema’s en onderwerpen die een relatie met Welzijn in het algemeen en met het werkveld van Social Cultureel Werk en Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening in het bijzonder hebben. Deze activiteiten kunnen zowel aanbod gestuurd als vraag gestuurd worden ontwikkeld. Stagiaires vanuit de opleiding Sociaal werk worden ingezet bij de organisatie, uitvoering en begeleiding van deze activiteiten.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: