Nieuwsoverzicht

Nieuws over het Welzijn College

Je kunt het laatste nieuws over ons college ook volgen op Instagram of Facebook.

De woordvoerder van ROC Midden Nederland is het eerste aanspreekpunt voor journalisten en coördineert de afhandeling van vragen vanuit de media. U kunt contact opnemen met Joost Heeroma, telefoon 06 34 36 34 74 of e-mail j.heeroma@rocmn.nl

Heb je een vraag over onze opleidingen of open dagen, neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum, 088 2333 444 of stuur een mail naar studieinfo@rocmn.nl

Afbeelding

V.l.n.r. Lieke Verhagen, Lisette Karssenberg, Ronald van Elst, Ingrid Dirksen en Frank van Nispen
27 januari 2021
Welzijn College

‘We worden meer wendbaar en spelen beter in op de wensen vanuit het werkveld en ‘een leven lang ontwikkelen’

Bij de opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent werken docenten in ontwikkelteams aan de flexibilisering van het onderwijs. In gesprek met ontwikkelaars en docenten Ingrid Dirksen, Ronald van Elst, Frank van Nispen, Lisette Karssenberg en Lieke Verhagen vertellen zij over de aanpak bij Welzijn, de impact op het onderwijs en de student en hoe zij hierin samenwerken met de praktijkinstellingen.

Afbeelding

Werkveldbijeenkomst Welzijn voor Onderwijsassistent
22 januari 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

‘Mooi aan het vak Onderwijsassistent is dat je deze passend kunt maken aan de behoefte van de groep’

Woensdag 13 januari kwamen zeven onderwijsinstellingen bijeen met de onderwijsontwikkelaars van Welzijn Amersfoort en Utrecht. Doel van de bijeenkomst was verdieping op te halen bij deze strategische partners op de beroepsthema’s binnen het vernieuwde onderwijs voor de opleiding tot Onderwijsassistent (OA). Belangrijke thema’s die aan bod kwamen, waren: Passend onderwijzen, didactische vaardigheden en het ontwikkelingsgericht begeleiden van de student richting Onderwijsassistent.

Afbeelding

Aan de slag als Pedagogisch Medewerker
23 november 2020
Welzijn College
Gezondheidszorg College

Co-creatie met werkveld bij Welzijn College ROC Midden Nederland

Een shout-out naar de praktijkinstellingen die begin november digitaal bijeenkwamen met de BPV-coördinatoren en onderwijsontwikkelaars van ROC Midden Nederland om met elkaar te brainstormen over de beroepsthema’s voor het modulaire onderwijs. Wat moet de student aan kennis en kunde ontwikkelen om straks als startklare beroepsprofessional aan de slag te gaan in de praktijk? De opkomst en het enthousiasme waren groot.

Afbeelding

Samen werken aan succes - nieuwe associate degree-opleidingen in Amersfoor
19 oktober 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College
Welzijn College

Samen werken aan succes

Bij ROC Midden Nederland is het onze drive om studenten succesvol te laten zijn. We gaan intensief samenwerken met de Hogeschool Utrecht aan nieuwe associate degree-opleidingen. Dat past ons als een jas. Zo kunnen we zorgen voor aantrekkelijke, doorlopende leerlijnen voor onze studenten en dragen we bij aan succesvolle mbo-hbo-loopbanen.

Afbeelding

opening Vitaliteitslab
12 oktober 2020
ROC Midden Nederland
Beauty College
Gezondheidszorg College
Sport College
Welzijn College

ROC Midden Nederland helpt Utrecht nog gezonder te worden

Op 15 oktober 2020 opende ROC Midden Nederland in stadion Galgenwaard het Vitaliteitslab. Dit lab biedt een prikkelende en interactieve beleving aan studenten, medewerkers, bedrijven en bewoners: zij kunnen het Vitaliteitslab aan de slag met de zes dimensies van positieve gezondheid.

Het Vitaliteitslab is ontwikkeld in samenwerking met vele partners. Ons gezamenlijke doel is: Utrecht nog gezonder maken. Want hoe gezonder we zijn, hoe beter het leven is. In economische en maatschappelijke zin, maar vooral ook voor ieders persoonlijke kwaliteit van leven.

Afbeelding

Bij Entree doet iedereen mee!
14 juli 2020
ROC Midden Nederland
Automotive College
Bouw & Interieur College
Horeca & Toerisme College
Tech College
Welzijn College

Bij Entree doet iedereen mee!

RIF Subsidieaanvraag Entree, leert op de werkplek toegekend aan ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en Wellantcollege. Hiermee kan een en hybride opleidingstraject met een arbeidsgerichte aanpak gerealiseerd worden voor Entree-studenten van de domeinen Bouw, Mobiliteit, Verkoop, Logistiek, Groen, Horeca, Zorg, Proces- en Installatietechniek. Met professionele begeleiding vanuit de mbo-onderwijsinstellingen samen met de partnerorganisaties wordt de positie van Entree-studenten op de arbeidsmarkt versterkt en is doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 2 mogelijk.

Afbeelding

Jan van Zanen geeft het stokje door
24 juni 2020
ROC Midden Nederland
Beauty College
Gezondheidszorg College
Sport College
Welzijn College

Wij geven het stokje door! Utrechtse organisaties komen in beweging voor de stad

Juist nu we door het coronavirus meer thuis zitten en minder bewegen, moeten we extra aandacht hebben voor onze gezondheid en vitaliteit. ‘Bewegen is het nieuwe normaal’ schrijven zeven sporticonen op 23 mei jl. in een landelijke advertentie. Sport en bewegen stimuleert onze vitaliteit en gezondheid. Daarom zijn verschillende Utrechtse organisaties in beweging gekomen voor de stad. Zij bundelen hun kennis en energie om Utrecht gezonder en vitaler te maken. Zij geven het stokje door en nodigen iedereen uit om in beweging te komen. Doe mee, bekijk het filmpje en geef het stokje door!

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: