Nieuwsoverzicht

Nieuws over het Welzijn College

Je kunt het laatste nieuws over ons college ook volgen op Instagram of Facebook.

De woordvoerder van ROC Midden Nederland is het eerste aanspreekpunt voor journalisten en coördineert de afhandeling van vragen vanuit de media. U kunt contact opnemen met Joost Heeroma, telefoon 06 34 36 34 74 of e-mail j.heeroma@rocmn.nl

Heb je een vraag over onze opleidingen of open dagen, neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum, 088 2333 444 of stuur een mail naar studieinfo@rocmn.nl

Zoek je een opleiding?

Vind snel je opleiding in ons opleidingen aanbod.

Afbeelding

Lieke Verhagen begeleidt de dagstart
14 september 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

‘Onderlinge uitwisseling en samenwerking is de grote winst’

Bij het Welzijn College van ROC Midden Nederland zijn we het schooljaar gestart met flexibel en modulair onderwijs. Waarbij studenten de diepte in gaan aan de hand van beroepsthema’s (modules, red.) en zij met ondersteunende keuzelessen lessen kiezen die helpen bij het afronden van de eindopdracht. De docenten trappen elke dag af met een dagstart waarin zij de inhoudelijke transfer tussen keuzelessen en beroepsthema’s bespreken.

Afbeelding

Project YSMSOS
14 juli 2021
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College
Business & Administration College
Gezondheidszorg College
Media, ICT & Design college
Sport College
Tech College
Welzijn College

Je gaat er toch dieper over nadenken

Ook dit bewogen schooljaar raakten we onze studenten op de Campus Amersfoort met het film- en theaterproject YSMSOS - dat we samen met Theater De Lieve Vrouw maken. Film en theater maken bespreekbaar wat in de dagelijkse lespraktijk vaak moeilijk bespreekbaar is.

Afbeelding

Albertine Nagel over de samenwerking met het ROC
30 juni 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

‘Vroeger was het kennis uit het boek en nu draait het om toepassing in de praktijk’

Het Welzijn College van ROC Midden Nederland is een jaar onderweg naar het vernieuwen van haar onderwijs. Belangrijk onderdeel is de samenwerking met de praktijk daarin: zij denken en doen mee en zo co-creëert de onderwijsinstelling splinternieuw onderwijs voor leerjaar 21-22. Een van de actief betrokken praktijkopleiders bij dit traject, Albertine Nagel van Kindcentrum Bunschoten-Spakenburg, vertelt over haar ervaringen in het samen optrekken met het ROC. ‘In het nieuwe onderwijs draait het veel om reflectie.

Afbeelding

Campus Amersfoort - ROC Midden Nederland
18 juni 2021
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College
Business & Administration College
Gezondheidszorg College
Media, ICT & Design college
Sport College
Tech College
Welzijn College

Samen maken we het verschil!

Eric Holtman, directeur Campus Amersfoort, schuift aan bij Abdelkader Benali als tafelgast in de live talkshow Urban Onderwijs ter gelegenheid van Amersfoort Onderwijsstad 2021. In deze talkshowreeks ontvangt presentator Abdelkader Benali (ambassadeur Gelijke Kansen) bevlogen onderwijsprofessionals over hoe het onderwijs de toegenomen kansenongelijkheid kan tegengaan. Thema’s als maatwerk, talentontwikkeling, positieve feedback, culturele sensitiviteit en burgerschapsvorming komen aan bod. Hoe kan het onderwijs voeling blijven houden met de in rap tempo veranderende samenleving?

Afbeelding

Lois over haar rol
9 juni 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

‘Intervisie is een effectieve manier van reflecteren op eigen handelen: je leert van en met elkaar’

‘Bij Careyn ben ik aanspreekpunt voor de begeleiders en studenten op de locatie en ben ik de brug naar het ROC. Daarnaast ondersteun ik studenten bij hun stage. Dit vind ik ook het leukste aan dit werk.’ Aan het woord is Loïs Gampierakis, docent bij De Lesfabriek, een netwerk van onderwijstalent, trainers en leraren. Het Welzijn College Utrecht heeft De Lesfabriek ingeschakeld om de studenten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden tijdens hun stage. ‘Samen ondersteunen wij scholen in heel Nederland.

Afbeelding

Zorg en welzijn - zij instromers
11 mei 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College
Welzijn College

Van taxichauffeur naar verzorgende: overstap naar loopbaan in zorg wint sterk aan populariteit in regio Utrecht

Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland in Amersfoort en Utrecht zien groei in aanmeldingen voor zij-instroomklassen in zorgfuncties. Morgen - 12 mei - is het de 'Internationale Dag van de Verpleging'. Extra aandacht voor de zorgbranche lijkt relevanter dan ooit, zeker nu het personeelstekort in de zorg tot een nieuw hoogtepunt is gestegen. Voor ROC Midden Nederland dé aanleiding om zij-instroomklassen te starten. Aan interesse gelukkig geen gebrek. “We zijn zelf ook enorm verrast. We krijgen mensen uit heel Nederland, zowel met als zonder zorgervaring, die zich bij ons als zij-instromer melden.”

Afbeelding

v.l.n.r. Tanja Hofland, Jessica Jager en Karien Postel
15 april 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

ROC Midden Nederland en de Bibliotheek Eemland tekenen samenwerkingsovereenkomst

Extra aandacht voor voorlezen binnen de opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Onderwijsassistent

Donderdag 15 april ondertekenden Tanja Hofland (Afdelingsmanager van het Welzijn College bij de Campus Amersfoort van ROC Midden Nederland) en Karien Postel (Programmamanager bij de Bibliotheek Eemland) een samenwerkingsovereenkomst. Dankzij deze samenwerking zal er binnen de opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Onderwijsassistent meer aandacht komen voor voorlezen.

Afbeelding

Hoe ziet de ideale Pedagogisch Medewerker eruit?
29 maart 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

‘We hebben elkaar hard nodig als het gaat om het vernieuwen van het onderwijs’

Tijdens de tweede werkveldbijeenkomst voor de opleiding Pedagogisch Werk vinden de collega’s uit het werkveld en de onderwijsontwikkelaars van Welzijn elkaar in het samen vernieuwen en doorontwikkelen van het onderwijs. Samen buigen zij zich over de vraag hoe de ideale pedagogisch medewerker eruit ziet. Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgen de studenten onderwijs via herkenbare beroepsthema’s uit de praktijk.

Afbeelding

Welzijn College en Kans 2 bundelen de krachten
24 maart 2021
Bedrijfsopleidingen
Welzijn College
ROC Midden Nederland

Welzijn College en Kans 2 bundelen de krachten

En ontwikkelen samen nieuwe modules voor pedagogische professionals die nog beter willen worden in hun vak. Met actuele casuïstiek, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de praktijk. Uiteraard flexibel; met een ideale blend van e-learning en (online) lessen en vanuit de ervaring van de deelnemers.  De modules worden afgerond met een officieel Mbo-certificaat.

Afbeelding

V.l.n.r. Lieke Verhagen, Lisette Karssenberg, Ronald van Elst, Ingrid Dirksen en Frank van Nispen
27 januari 2021
Welzijn College
ROC Midden Nederland

‘We worden meer wendbaar en spelen beter in op de wensen vanuit het werkveld en ‘een leven lang ontwikkelen’

Bij de opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent werken docenten in ontwikkelteams aan de flexibilisering van het onderwijs. In gesprek met ontwikkelaars en docenten Ingrid Dirksen, Ronald van Elst, Frank van Nispen, Lisette Karssenberg en Lieke Verhagen vertellen zij over de aanpak bij Welzijn, de impact op het onderwijs en de student en hoe zij hierin samenwerken met de praktijkinstellingen.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: