‘Intervisie is een effectieve manier van reflecteren op eigen handelen: je leert van en met elkaar’

Lois over haar rol

‘Bij Careyn ben ik aanspreekpunt voor de begeleiders en studenten op de locatie en ben ik de brug naar het ROC. Daarnaast ondersteun ik studenten bij hun stage. Dit vind ik ook het leukste aan dit werk.’ Aan het woord is Loïs Gampierakis, docent bij De Lesfabriek, een netwerk van onderwijstalent, trainers en leraren. Het Welzijn College Utrecht heeft De Lesfabriek ingeschakeld om de studenten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden tijdens hun stage. ‘Samen ondersteunen wij scholen in heel Nederland. Wij werken samen met mbo, vmbo, havo en vwo-, scholen.’ In dit interview vertelt Loïs over hoe ze de studenten van het Welzijn College begeleidt bij hun stage bij Careyn, over ‘de roddelmethode’, het belang van reflectie en studentcontact.


‘Bij Careyn heb ik overleg met de begeleiders van de locaties en met de studenten. Daarnaast heb ik op locatie een eerste intervisie gedaan met een groep studenten. Dat was heel leuk en leerzaam. Het had een grote meerwaarde dat het ‘live’ was en dat we elkaar echt konden zien. Als ik studenten online spreek, mis ik écht een stuk contact.’

Intervisie
‘De intervisie ging over een situatie die zich kort daarvoor had afgespeeld. Een student wilde een bewoner naar de huiskamer begeleiden, maar dit verliep niet zonder slag of stoot. De bewoner had de student een snauw gegeven. Aan het eind van de intervisie werd het voor de studenten duidelijk waar het gedrag van de bewoner vandaan zou kunnen komen en hoe je hier als sociaal begeleider het beste mee om kunt gaan. Voor studenten was dit een mooie manier om inzicht te krijgen in waar gedrag, gevoelens of uitspraken van bewoners nu eigenlijk vandaag komen.’

Roddelmethode
‘Voor de studenten was het voor het eerst dat zij van de term ‘intervisie’ gehoord hadden. Dit maakte het voor hen spannend. We maakten gebruik van de ‘roddelmethode’: een student vertelt over een situatie, waarna de student zich mag omdraaien met de rug naar de kring. De overige studenten gaan vervolgens ‘roddelen’ over die situatie. Wat is er nu gebeurt? Wat betekent dit in breder perspectief? Wat kun je het beste doen in zo’n situatie/ De student die de situatie inbrengt, mag zich dan niet meer met het gesprek bemoeien. Na een tijdje zag ik de student op het puntje van de stoel zitten. ‘Mag ik ook wat zeggen?’ Als de student weer terug in de groep gaat zitten, komen er nieuwe perspectieven op tafel. De ervaring is dat het wel fijn is om zo buiten de groep te zitten, want dan leer je op een andere manier naar de situatie kijken. Studenten zijn ook heel enthousiast over deze intervisiemethode. De begeleider van Careyn was bij deze intervisie aangesloten. We vullen elkaar op een juiste manier aan in het contact met de studenten. Ik ervaarde daarbij een erg prettige samenwerking’, aldus Loïs.

Reflecteren
‘Intervisie is een vast onderdeel van de stage. Persoonlijk vind ik het enorm belangrijk om te reflecteren op mijn eigen handelingen en ervaringen, zodat ik hiervan kan leren. Ik ben ervan overtuigd dat intervisie een effectieve manier is van reflecteren op het eigen handelen: je leert van en met elkaar. We maken immers allemaal soortgelijke dingen mee. Dit creëert verbinding: iets wat juist in deze tijd soms een uitdaging is. Daarnaast kan intervisie betekenis geven aan op zichzelf staande gebeurtenissen. Het werk dat de studenten doen is betekenisvol en ik hoop dat zij door deze momenten zich hier bewust van blijven.’

Samenwerking Careyn
‘De samenwerking met werkbegeleiders van Careyn ervaar ik als erg prettig. Ze zijn heel welwillend en hebben het beste voor met de student. De begeleiders zien meer op de werkvloer gebeuren dan ik. Zij nemen het praktische gedeelte op zich. Wat ik fijn vond, was dat de werkbegeleider van Careyn ook deelnam aan de intervisie. Daarnaast is het fijn om een samenwerkingspartner in de begeleiding te hebben: samen kom je verder dan alleen. Dat laat maar weer zien hoeveel energie de medewerkers van Careyn voor onze studenten over hebben. We hebben samen veel bereikt door goede afspraken rondom de samenwerking. Openheid en eerlijkheid zijn bevorderend voor een professionele relatie’.

Studentcontact
‘Het allermooiste aan deze ervaring vond ik toch echt het studentencontact. Ik merk dat het feit dat we niet heel veel schelen qua leeftijd maakt dat ik goed bij hun leefwereld kan aansluiten. En dat is wat we nodig hebben: een gezamenlijk vertrekpunt. Ik ben wederom overtuigd: relatie is prestatie. Juist in een tijd waarin we elkaar soms uit het oog verliezen is het zo belangrijk om studenten te zien en te horen.’

9 juni 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: