‘Mooi aan het vak Onderwijsassistent is dat je deze passend kunt maken aan de behoefte van de groep’

Werkveldbijeenkomst Welzijn voor Onderwijsassistent

Woensdag 13 januari kwamen zeven onderwijsinstellingen bijeen met de onderwijsontwikkelaars van Welzijn Amersfoort en Utrecht. Doel van de bijeenkomst was verdieping op te halen bij deze strategische partners op de beroepsthema’s binnen het vernieuwde onderwijs voor de opleiding tot Onderwijsassistent (OA). Belangrijke thema’s die aan bod kwamen, waren: Passend onderwijzen, didactische vaardigheden en het ontwikkelingsgericht begeleiden van de student richting Onderwijsassistent. Hieronder lees je de reacties van het werkveld op de voorgestelde beroepsthema’s, zowel in woord als in de padlet.

Rugzakje
Tijdens de sessie nodigt Lisette Karssenberg de deelnemers uit om de beroepsthema’s op de padlet te bekijken en daarop te verdiepen. Praktijk: ‘Wij krijgen regelmatig studenten en daar zijn wij heel blij mee. Soms verwachten de studenten iets anders. De basisscholen zijn erg veranderd met 10 jaar geleden, denk aan passend onderwijs. Zo heeft onze school veel kinderen die extra zorg nodig hebben. Voor de studenten betekent het dat zij enerzijds vaardigheden ontwikkelen om hiermee om te gaan, maar ook dat ze weten dat kinderen op een basisschool een rugzakje kunnen hebben en welke vormen van rugzakjes er zijn. Daarmee zijn we een mooie proeftuin voor studenten. We geven ze graag veel mee.’

Didactische vaardigheden
Praktijk: ‘Een eerstejaars gaat nu zelf op zoek naar stageplaats. Dat maakt het soms lastig, want wie het eerst komt, die het eerst maalt. Onze school heeft nu besloten dat ook hbo-studenten welkom zijn. De Onderwijsassistent student en de hbo-student gaan prima samen. We merken dat de OA-student steeds meer echte lessen moet geven. Daar komen we soms mee in de knel: het is intensief om dat te begeleiden naast de Pabo-studenten die we hebben.’
ROC: ‘Deze lessen zijn gericht op kleine activiteiten. Het ROC merkt dat studenten zelf graag les willen geven, want ze willen doorstromen naar de Pabo. Ze willen graag aantonen dat ze didactisch kunnen handelen. In het nieuwe onderwijs bieden we aan de hand van een doorlopende leerlijn de mogelijkheid om door stromen naar de Pabo.’
Praktijk: ‘We vinden de samenwerking tussen school en praktijk op de opdrachten fijn: voor ons geldt dat deze in het curriculum van onze school passen. En het ROC zit daarbij vast aan het Kwalificatiedossier. Het is mooi dat we hierin steeds meer naar elkaar toe groeien.’

‘Lieve juf’
Over de beroepsthema’s op de padlet, komen aanvullingen van onze partners uit de praktijk en voorbeelden die ingezet kunnen worden voor de casuïstiek binnen het onderwijs voor OA. ‘We hebben een moeilijk opvoedbaar jongetje in een van onze klassen. We merken dat veel studenten de ‘lieve juf’ willen zijn en minder goed zijn in het aangeven van grenzen. Dit kun je zowel in theorie als in de praktijk leren. We merken dat de studenten soms ook bang zijn voor het jongetje en dat is best heel lastig, maar dat hoort wel bij Passend Onderwijzen.’
Een andere partner uit de praktijk vult aan: ‘studenten zijn soms nog zo ‘ik’ gericht. Ze zijn 16 jaar en ze zijn vaak druk bezig met mooi zijn. Dat werkt dan niet als je met een groep gaat kleien. Reflecteren vinden wij dan ook heel belangrijk. Het is wel een grote uitdaging om dat zelfbewustzijn te veranderen. Dit valt in mijn ogen ook samen met de algemene ontwikkeling. Als je een groep zeven begeleidt, gaat het bij Nieuwsbegrip ook over de verkiezingen in Amerika, op dat onderwerp moet je dan ook echt meekomen.’

Passend onderwijzen
‘Ik ben zelf Onderwijsassistent en vaste leerkracht binnen een school en ik merk dat het uitdagend is om als Onderwijsassistent je rol te vinden. Het is afhankelijk van hoe je samenwerkt met de leerkracht. Het verschilt ook per school. De grens is heel dun tussen je werkzaamheden en het overpakken van het stokje van de leerkracht. Als je de klas overneemt kun je laten zien dat wat je in huis hebt. En dan is een gesprek over de Pabo mogelijk.’
‘Het mooie van het vak Onderwijsassistent is dat je deze passend kunt maken aan waar de behoefte van de groep ligt: Passend onderwijzen. Het gaat van lijmpotjes vullen tot het ondersteunen van de IB-er. Mijn visie is dat de functie meer divers is dan hij nu wordt ingevuld. Het luistert nauw: van je grenzen bewaken tot je flexibel opstellen. En dat vraagt om reflectie over je handelen.’
‘Belangrijk is een heldere functieomschrijving en elke school heeft de ruimte om die zelf in te vullen. Daarom moeten wij studenten meenemen in die varianten. Ze moeten begeleid worden in het zoeken naar een school die bij ze past. We helpen ze door het gesprek aan te gaan: wie ben jij en hoe wil jij je ontwikkelen in de functie van Onderwijsassistent?’

Achtergrond
ROC Midden Nederland werkt nauw samen met haar strategische partners, de onderwijsinstellingen, ook als het gaat om onderwijsvernieuwing. Deze onderwijsvernieuwing beoogt optimalere aansluiting op het werkveld: op de dynamiek en actualiteit die er leeft. Voorop staat het talent en de passie van de student, dát is het uitgangspunt voor zijn of haar ontwikkeling. Zo sluit het vernieuwde curriculum ook aan op een Leven Lang Ontwikkelen. De basis van het onderwijs is het Beroepsthema: dit omvat de kerntaken en werkprocessen uit het nieuwe Kwalificatiedossier. In het onderwijs worden deze verpakt in levensechte casuïstiek.

Meer informatie
Meer informatie over de Beroepsthema’s vind je op de padlet en in de presentatie. Heb je vragen of wil je meer informatie. Neem contact op met i.sluimers@rocmn.nl.

22 januari 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: