‘Onderlinge uitwisseling en samenwerking is de grote winst’

Lieke Verhagen begeleidt de dagstart

Bij het Welzijn College van ROC Midden Nederland zijn we het schooljaar gestart met flexibel en modulair onderwijs. Waarbij studenten de diepte in gaan aan de hand van beroepsthema’s (modules, red.) en zij met ondersteunende keuzelessen lessen kiezen die helpen bij het afronden van de eindopdracht. De docenten trappen elke dag af met een dagstart waarin zij de inhoudelijke transfer tussen keuzelessen en beroepsthema’s bespreken. ‘Aan de hand van LeerKRACHT checken we iedere ochtend met de docenten in hoe ze erbij staan, delen we successen, bespreken we wat er leeft in de groepen en houden we elkaar scherp op welke acties er uitgezet dienen te worden om het onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden’, aldus Lieke Verhagen die deze ochtend de dagstart begeleidt.

Zelf aan de slag
De docenten komen vanaf 8.15 uur samen in een van de lokalen en docente Lieke Verhagen trapt af: ‘We starten met de check-in: hoe zit iedereen erbij?’ De docenten zijn vooral positief. Enkele docenten ervaren dat zij niet genoeg tijd hebben om de lessen voor te bereiden. Bij het onderdeel ‘successen’ vertelt docent Ronald van Elst: ‘Tijdens de les Begeleid Zelfstandig Werken (waarin studenten in een lokaal aan opdrachten kunnen werken, red.) merkte ik dat de studenten zelf aan de slag gingen: ze vormden groepjes en pakten de rekenopdrachten van de vorige les erbij. Ze nemen zelf de verantwoordelijkheid. Het is mooi om te zien dat ze zelf die regie pakken.’

Keuze
Een andere docent geeft aan: ‘Ik ben zo blij met de eerstejaars: zij zijn optimistisch en hebben er zin in. Ze geven ook aan dat ze het fijn vinden om op school te zijn.’ Ook over de keuzelessen zijn de studenten goed te spreken: ‘De studenten vinden het fijn dat ze kunnen kiezen tussen de lessen. Dat geeft verantwoordelijkheid én een gevoel van vrijheid.’ Naast de successen, hebben de studenten ook praktische vragen over bijvoorbeeld het online lessysteem. Tijdens de dagstart worden deze bij het kopje ‘Doelen en acties’ opgepakt.

Doelen en acties
‘De eindopdrachten bij beroepsthema’s zijn echt uitdagend. Ik weet nog niet altijd of de studenten een verantwoordingsverslag hierbij moeten maken en of ze beide niveaus moeten beheersen.’ Deze vragen pakken de docenten met elkaar op tijdens een ingepland uur de komende week. Hierin gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met kaders voor een antwoordmodel.
‘Hoe geven studenten elkaar feedback? Hoe pakken jullie dit tijdens de beroepsthema-les op?’ is ook een van de vragen die de docenten onderling afstemmen. Afdelingsmanager Tanja: ‘Het is mooi om te zien dat we met elkaar, in samenwerking, de modus vinden: er wordt onderling veel gedeeld en uitgewisseld. Dat is het grote voordeel van het nieuwe onderwijs.’

14 september 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: