Thema ‘Positieve Gezondheid’ levert sportdag op voor basisschool

64 leerlingen van De Wijde Wereld doen mee aan de sportdag

Tweedejaars studenten van het Welzijn College van Campus Amersfoort hebben de handen ineengeslagen om leerlingen van basisschool De Wijde Wereld een spetterende sportochtend te bezorgen op de campus. In aanloop naar deze ochtend toe hebben zij samengewerkt met studenten van het Sport College. Hoe kwam deze samenwerking tussen beide colleges en de basisschool tot stand?

‘Onder andere vanuit het thema Positieve Gezondheid is ongeveer een jaar geleden de samenwerking vanuit Stichting De Meerkring geïnitieerd. Een aantal van onze studenten Onderwijsassistent en Pedagogische medewerker loopt stage via Stichting de Meerkring, de moederorganisatie van De Wijde Wereld, dus er lag al een lijntje,’ aldus Monique Greefhorst, docent Welzijn en projectleider Vitaliteit op campus Amersfoort.  

Echte opdrachtgever 
‘Zij wilden graag sport en pedagogisch werk combineren en zo hun leerlingen stimuleren gezond te leven. Voor ROC Midden Nederland een mooie uitdaging die beide colleges direct hebben opgepakt. Vandaag zijn de leerlingen uit groep vijf, zes en zeven van De Wijde Wereld naar de campus komen lopen om hier hun sportdag te hebben. De studenten van het Welzijn College hebben samen met het Sport College deze dag georganiseerd vanuit het Keuzevak Sport en spel. Vandaag is het voor het eerst dat de studenten van het Welzijn College dit ‘live’ organiseren voor een echte opdrachtgever. Voor de studenten is het een hele ervaring: draaiboeken maken, spellen bedenken, neerzetten en uitvoeren. Naar de supermarkt voor boodschappen voor de leerlingen en het regelen van goede EHBO.’ Het idee is om de sportdag uit te bouwen met een gezonde lunch en wellicht ook aan andere basisscholen aan te bieden.  

Zenuwen 
‘Het is mooi om te zien dat alle studenten hier op het veld een rol hebben. Het is echt teamwork! Zo leren de colleges Welzijn en Sport elkaar beter kennen. Ik vanuit Welzijn en Damion Dekkers docent Sport, vanuit het Sport College. We zien nu dat het goed werkt!’  
‘Bij de studenten merkte ik vanochtend wel wat zenuwen, maar dat hoort erbij. In totaal lopen er nu 64 kinderen rond. Het is mooi om te zien hoe ze het oppakken. Vanuit Welzijn hebben we het er nog over gehad of er een wedstrijd element in moet zitten. De studenten hebben ervoor gekozen om het een sportief samenzijn met elkaar te laten zijn, zonder wedstrijdelement, en dat konden ze goed onderbouwen,’ aldus Monique.  

21 juni 2022
ROC Midden Nederland
Welzijn College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: