‘We hebben elkaar hard nodig als het gaat om het vernieuwen van het onderwijs’

Hoe ziet de ideale Pedagogisch Medewerker eruit?

Tijdens de tweede werkveldbijeenkomst voor de opleiding Pedagogisch Werk vinden de collega’s uit het werkveld en de onderwijsontwikkelaars van Welzijn elkaar in het samen vernieuwen en doorontwikkelen van het onderwijs. Samen buigen zij zich over de vraag hoe de ideale pedagogisch medewerker eruit ziet. Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgen de studenten onderwijs via herkenbare beroepsthema’s uit de praktijk.

Ingrid Dirksen, onderwijsontwikkelaar, trapt af: ‘We starten in het nieuwe schooljaar met dit vernieuwde onderwijs. Het is belangrijk om met elkaar op te trekken in het onderwijs, niet alleen inhoudelijk, maar ook rondom de begeleiding van de studenten. Met het nieuwe onderwijs worden we als opleider flexibeler, omdat we gaan werken met bouwstenen waarmee we sneller kunnen inspelen op de vraag uit het werkveld en op aanpassingen in de praktijk. Door te werken met deze beroepsthema’s kunnen we certificeerbare eenheden samenstellen. En zo kunnen we eenvoudiger de student op maat gaan opleiden en de werkende een interessant aanbod bieden.’

Welke beroepsthema’s?
Voor nu kijken we naar het basisjaar Pedagogisch Werk.  Tijdens eerdere bijeenkomsten, waaronder met het  werkveld, zijn deze beroepsthema’s tot stand gekomen:
1A. Jij als mede-opvoeder
1B. Loopbaan: werkveldverkenning
2A. Volgen van de ontwikkeling
2B. Pedagogisch klimaat
3A. Beeld van jouw beroep
3B. Wensen en behoeften inventariseren
4A. Taalrijke omgeving
4B. Ontwikkelingsgerichte activiteiten

Hoe ziet de ideale pedagogisch medewerker eruit?
Binnen de beroepsthema’s zal de student gedurende acht weken diverse oefeningen krijgen waarmee een goed beeld van de praktijk wordt geschetst en de student in stappen zich een aantal taken eigen zal maken. Nu is de vraag aan het werkveld wat zij voor zich zien binnen dit beroepsthema.

Beroepsthema’s
Nu gaan we deze beroepsthema’s aanvullen: wat vindt het werkveld passend voor een eerstejaars student Pedagogisch Werk? Wat moet hij daarvoor leren? Kijk hier mee op de padlet waarin alle input van de werkveldbijeenkomst is aangevuld.

Jij als mede-opvoeder
 ‘Als het gaat om de Pedagogisch medewerker als mede-opvoeder, zien we dat dat gesprek echt aangegaan moet worden.’ Welke vaardigheden zijn dan belangrijk? ‘Sensitief reageren, oogcontact maken, ouders begroeten en dan uiteindelijk het benaderen van de ouder. Wij maken het voor de student minder groot, door het uit te pluizen in deze stapjes.’

Pedagogisch klimaat
‘Voor het beroepsthema Pedagogisch klimaat zou het mooi zijn als studenten iemand van het kinderdagverblijf en de organisatie interviewen en daar een verslag van maken: welke keuzes maakt de organisatie? Hoe komt het pedagogisch beleid tot stand? Waarom zijn welke keuzes gemaakt: waarom is bijvoorbeeld een tuin zo ontworpen?’ ‘Of maak een organogram van de organisatie: kies drie mensen uit voor een interview en neem daarbij ook ouders uit de oudercommissie mee: waar letten ouders op bij het kiezen van de opvang?’

Beeld van het beroep
‘Het beeld van het beroep bij de student is vaak: lekker spelen met het kind. Het pedagogisch klimaat komt in dat beeld niet altijd voor. Het is goed om dat te laten onderzoeken: hoe ziet het werkveld eruit? En: hoe werken andere pedagogen. Zo krijgen ze snel een goed beeld.’

Ontwikkelingsgericht activiteiten
Als het gaat om Ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn er veel activiteiten te ondernemen en te oefenen. Juist ook de kleine activiteiten zijn daarbij belangrijk, zoals boekje lezen. En dan kijken wat je stimuleert. Maar ook als je bijvoorbeeld met elkaar in de regen loopt: wat gebeurt er? Wat zie je, wat voel je? Aansluiten bij het kind: welke interesses heeft hij of zij?’

Reactie werkveld
‘Ik word blij en enthousiast van deze werkveldbijeenkomsten: het geeft ideeën, ook voor de inzet van intervisie. Heel fijn om mee te kunnen en mogen denken. Graag lever ik vanuit de praktijk ook input als het gaat om casuïstiek.’ En: ‘We zijn als organisatie zoekend naar hoe kunnen we de student nóg verder krijgen. Dat vragen we ons nu af aan het einde van de stage. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we de student samen verder brengen.’

Meer informatie
Wil je meer weten over de beroepsthema’s die zijn gedefinieerd of wil je op inhoud aanvullen op de beroepsthema’s? Neem dan een kijkje op de padlet en vul gerust aan.
Voor leerjaar twee en drie gaan we vergelijkbare sessies organiseren. De eerstvolgende is maandag 31 mei. Hiervoor kun je je alvast aanmelden bij Sylvia Lambers via s.lambers@rocmn.nl.
 

29 maart 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: