Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (bbl, mbo)

  • Niveau 4
  • BBL

Wat doe je in dit beroep?

Deze opleiding leidt je op tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang. Met dit diploma kun je leidinggevende taken uitvoeren binnen een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Je voert coördinerende taken uit en houdt ieder kind goed in de gaten. Bij ontwikkelingsproblemen stel je een plan van aanpak op.

Is deze mbo-opleiding iets voor mij?

Bij deze bbl-variant van de opleiding ga je al meteen aan het werk. Je vindt het leuk om met kinderen om te gaan. Je kunt je goed inleven en grenzen stellen. Wil je graag verder in de kinderopvang, dan is deze bbl-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang iets voor jou!

Open dagen en workshops?

Open dagen en workshops?

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / 4

Duur

3 jaar

Start

Eind augustus 2021

Crebonummer en naam

25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Wat leer je tijdens deze mbo-opleiding?

Tijdens de opleiding leer je hoe je kinderen met verschillende behoeften kunt helpen en stimuleren in hun ontwikkeling, en hoe je op een goede manier deze kinderen kunt begeleiden. Ook krijg je les in de wettelijke eisen die gelden voor organisaties in de kinderopvang, hoe het werkt met personeelsinzet, én wat jouw rol hier in is.

Hoe ziet de mbo-opleiding eruit?

Dit is een bbl-opleiding en dat betekent dat je één dag in de week onderwijs volgt en minimaal zestien uur (BSO) tot minimaal twintig uur (KO) per week in de praktijk werkt en leert.

Keuzedelen
Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep en een aantal algemene vakken. Daarnaast kies je zelf nog een aantal vakken: de keuzedelen. Hiermee kun je je kennis verbreden of verdiepen. In de bbl-trajecten krijg je een beperkt aantal keuzedelen aangeboden waar je, in samenspraak met je werkgever, een keuze uit maakt.

Drie jaar
De opleiding duurt in totaal drie jaar. Eerst volg je een basisdeel van twee jaar. Dit basisdeel volg je samen met de niveau 3-studenten en sluit je dan ook af met een niveau 3-diploma. Na dit basisdeel stroom je door naar het derde leerjaar, de kopfase. Deze kopfase duurt één jaar en rond je af met een niveau 4-diploma.

Lessen
Tijdens de opleiding krijg je onder andere de volgende lessen: pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, sociale communicatie en verschillende activiteitenvakken, zoals drama en sport & spel. In deze bbl-opleiding krijg je de algemene vakken Nederlands, rekenen en Engels beperkt aangeboden. Er wordt voor deze vakken een groot beroep gedaan op je zelfstandigheid. Mocht je hier (extra) begeleiding bij nodig hebben, dan kun je voor een tweede lesdag ingeroosterd worden.

Deze skills ga je leren

Praktijkervaring

Ontwikkelingsplan opstellen

Sociale communicatie

Verzorging & stimuleren

Coördineren & organiseren

Pedagogische skills

Werkend leren

Je bent ongeveer 80 procent van je studie aan het werk. De rest van de tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door te 'doen'. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Erkend leerbedrijf
Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Na je opleiding

Je studeert af als gespecialiseerd pedagogisch medewerker en kunt aan de slag bij een kinderopvang, een school of kindcentrum. Of je studeert verder en gaat naar het hbo. Je kunt dan doorstromen naar opleidingen Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de pabo of verschillende lerarenopleidingen.

Met de pabo hebben we een samenwerking om de doorstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je krijgt speciale pabo-vakken en je bereid je voor op een eventuele doorstroom naar het hbo. Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding

Om met een bbl-opleiding te kunnen starten heb je vooraf een baan bij een erkend leerwerkbedrijf nodig. 

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • Of een diploma mbo niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
  • Of minimaal een officieel overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4 

Voor het vinden van een leerwerkplek zie website van S-BB en Stagemarkt of neem contact op met het leerwerk loket van je gemeente.

Kennismaken

Na je aanmelding nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst.

Kosten opleiding

Voor je achttiende betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 612. Studenten krijgen 50 procent korting op het lesgeld voor het schooljaar 2021-2022. Je betaalt dus € 306. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en lesmateriaal. Voor sommige opleidingen moet je ook persoonlijke onderwijsbenodigdheden aanschaffen. 

Extra info

Let op: Wanneer je je aanmeldt voor de locatie Utrecht wordt je eerst ingeschreven op crebo 25603 (dit is een basisjaar). Na dit basisjaar stroom je door naar 25484.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: