Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (bbl, mbo)

BBL - Niveau 4

Wat doe je in dit beroep?

Deze opleiding leidt je op tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang. Met dit diploma kun je leidinggevende taken uitvoeren binnen het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Je voert coördinerende taken uit en houdt ieder kind goed in de gaten. Bij ontwikkelingsproblemen stel je een plan van aanpak op.

Is dit iets voor mij?

Je vindt het leuk om met kinderen te werken. Je kunt je goed inleven en grenzen stellen. Je wil van kinderen opvoeden jouw toekomst maken. Heb je een baan in de kinderopvang, dan is de BBL-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang iets voor jou!

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / 4

Start

Eind augustus 2021

Lesgeld

€ 612,-

Crebonummer en naam

25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Wat leer je?

Tijdens jouw opleiding leer je hoe je kinderen met verschillende behoeften kunt helpen en stimuleren in hun ontwikkeling, en hoe je op een goede manier deze kinderen kunt begeleiden.
Daarnaast leer je hoe je er voor zorgt dat de organisatie waar jij werkt voldoet aan de wettelijke eisen, personeelsinzet en ontwikkeling op orde heeft, én wat jouw rol hier in is.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Dit is een bbl-opleiding en dat betekent dat je één dag in de week onderwijs volgt en minimaal 16 uur (BSO) tot minimaal 20 uur (KO) per week in de praktijk werkt en leert. Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep en een aantal algemene vakken. Daarnaast kies je zelf nog een aantal vakken: de keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen en geef je dus jouw eigen toekomst vorm.

De opleiding duurt totaal drie jaar en bestaat uit een basisdeel van 2 jaar en een kopdeel van één jaar. Dit basisdeel volg je samen met de niveau 3 studenten en sluit je dan ook af met een niveau 3 diploma. Na dit basisdeel stroom je in het derde leerjaar, de kopfase. Deze kopfase duurt één jaar en rond je af met een niveau 4 diploma.

Tijdens de opleiding krijg je onder andere de volgende lessen pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, sociale communicatie en verschillende activiteitenvakken, als drama en sport & spel. In de bbl-opleiding krijg je de algemene vakken Nederlands, rekenen en Engels beperkt aangeboden. Er wordt voor deze vakken een groot beroep gedaan op je zelfstandigheid. Mocht je hier (extra) begeleiding bij nodig hebben, dan kun je voor een 2e lesdag ingeroosterd worden.

In de bbl-trajecten krijg je een beperkt aantal keuzedelen aangeboden, waar me in samenspraak met je werkgever een keuze uit kunt maken.

Werkend leren

Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd. Het bedrijf waar je gaat werken, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek.

Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en maak je mogelijk praktijkexamens. Het college onderhoudt contact met je praktijkopleider. Leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt.

Na je opleiding

Je studeert af als gespecialiseerd pedagogisch medewerker en kunt je aan de slag bij een kinderopvang, op een school of kindcentrum. Of je studeert verder en gaat naar het hbo. Je kunt dan doorstromen naar opleidingen Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de pabo of verschillende lerarenopleidingen.

Met de pabo hebben we een samenwerking om de doorstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je krijgt speciale pabo vakken en wordt zorgvuldig voorbereid op een eventuele doorstroom. Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding

Om met een bbl-opleiding te kunnen starten heb je vooraf een baan bij een erkend leerwerkbedrijf nodig. 

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • Of een diploma mbo niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
  • Of minimaal een officieel overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4 

Voor het vinden van een leerwerkplek zie website van S-BB en Stagemarkt of neem contact op met het leerwerk loket van je gemeente.

Kennismaken

Na je aanmelding nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 612,-. Dit is het bedrag voor het schooljaar 2020-2021. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en lesmateriaal. Voor sommige opleidingen moet je ook persoonlijke onderwijsbenodigdheden aanschaffen. 

Extra info

Let op: Wanneer je je aanmeldt voor de locatie Utrecht wordt je eerst ingeschreven op crebo 25603 (dit is een basisjaar). Na dit basisjaar stroom je door naar 25484.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: