Kindprofessional

 • Niveau 4
 • BOL

Opleiding tot kindprofessional

Op de opleiding Kindprofessional leer je hoe jij kinderen goed kunt begeleiden bij hun schoolontwikkeling en ontspannende activiteiten in de buitenschoolse opvang (bso). Je haalt namelijk 2 diploma's: Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. 

Je krijgt dezelfde lessen als bij de reguliere opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, maar je gaat er sneller doorheen. Ook rond je sneller je stages af. Hierdoor kun je 2 diploma's halen in 3 jaar.

Is kindprofessional iets voor jou?

De opleiding Kindprofessional past bij jou als je:

 • Kinderen graag wilt helpen bij hun ontwikkeling.
 • Je goed kunt inleven in kinderen.
 • Een zelfstandige werkhouding hebt.
 • Graag leert.
 • Een vmbo-diploma theoretische leerweg hebt met minimaal een 7 voor Nederlands en geen onvoldoendes voor je examenvakken.

Kies je opleiding

Kies je opleiding

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / Niveau 4

Duur

3 jaar

Start

Augustus 2024

Lesgeld

€ 1.419,-

Crebonummer en naam

 • 25697, 25698 Onderwijsassistent, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Het werk van een kindprofessional

Als kindprofessional lever je een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Je helpt kinderen bij hun schooltaken en ondersteunt de docent met lesgeven, het contact met ouders en het voorbereiden van lessen. Voor de kinderen ben je een vertrouwd gezicht op school en de bso. Zo kun je kinderen nog beter begeleiden in hun ontwikkeling én voer je leuke activiteiten uit.

Inhoud van de opleiding Kindprofessional

De praktijk is belangrijk in deze opleiding. Daarom ga je al na een paar maanden stage lopen op een basisschool en een bso. Een groot deel van onze docenten komt uit de praktijk.

De opleiding bestaat uit beroepsthema's die je voorbereiden op je werk als onderwijsassistent en pedagogisch medewerker. In de beroepsthema’s staat de praktijk centraal. Je kunt hierbij denken aan: 

 • Begeleiden van kinderen bij spelen en leren.
 • Activiteiten uitvoeren met kinderen.
 • De ontwikkeling van kinderen volgen.
 • Zorgen voor een plezierige en veilige omgeving.
 • Samenwerken met ouders en collega’s.

Daarnaast krijg je de algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Voorbeelden keuzedelen: 

 • expressief talent
 • jeugd- en opvoedhulp
 • voorbereiding op het hbo
 • leesbevordering
 • doorstroom pabo

Deze skills ga je leren

Plannen & organiseren

Pedagogische vaardigheden

Begeleiden van kinderen

Samenwerken

Stage

Leren doe je het beste in de praktijk en daarom ga je stages lopen. Je doet ervaring op bij een basisschool en een bso, waarbij je een vaste stagebegeleider hebt. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past. Je loopt 2 tot 3 dagen per week stage.

Om stage te kunnen lopen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. 

Wat kun je na de opleiding Kindprofessional?

Na je opleiding kun je aan de slag bij een kindcentrum of bij een gewone basisschool, in een gecombineerde baan als onderwijsassistent en bso-medewerker. In een kindcentrum komen kinderen van 0 tot 13 jaar, om daar te leren, te spelen en te ontwikkelen. Je begeleidt kinderen gedurende de hele dag en als kindprofessional ben jij voor hen het vertrouwde vaste gezicht.

Vooropleiding

Je voldoet aan onderstaande minimale eisen:

 • vmbo-diploma theoretische leerweg met minimaal een 7 op je eindlijst voor Nederlands en geen onvoldoendes voor je examenvakken

Kennismaken

Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep, het gebouw, de docenten en studenten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht.
Soms is een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je studiekeuze of als je extra hulp nodig hebt tijdens je studie. 

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding is het lesgeld voor schooljaar 2024 - 2025: € 1419,-.

Begin juli informeren we je over de boeken, leermiddelen en laptop die je nodig hebt en wat de kosten daarvoor zijn. 

Verschil met Onderwijsassistent en Pedagodisch Medewerker

Een belangrijk verschil met de reguliere opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang is dat je bij de opleiding Kindprofessional 2 diploma’s krijgt.

Deze opleiding richt zich, in tegenstelling tot onze mhbo-opleidingen, vooral op werken en minder op doorstroom naar de pabo of een andere hbo-opleiding.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: