Kopopleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (bbl, mbo)

 • Niveau 4
 • BBL
 • Versnellen tijdens je opleiding

Wat doe je in dit beroep?

Met deze opleiding kun je als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker leidinggevende en coördinerende taken uitvoeren binnen het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Je bent na de opleiding in staat om ontwikkelingsproblemen te signaleren en om een plan van aanpak hiervoor op te stellen. 

Is dit iets voor mij?

Heb je al een diploma Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (PMK) niveau 3 op zak? Ervaring in de kinderopvang? Wil je nog beter worden in je vak en goed voorbereid zijn op de Wet Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang (IKK)? Wil je werken én studeren tegelijkertijd? Dan is de kopopleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (bbl-opleiding) iets voor jou!

Let op: de lesdag is in Amersfoort op maandag en in Utrecht op vrijdag

Open avond 9 maart

Open avond 9 maart

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / Niveau 4

Start

Augustus 2023

Lesgeld

€ 624,-

Crebonummer en naam

 • 25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je hoe je kinderen met verschillende ontwikkelingsbehoeften kunt helpen en stimuleren in hun ontwikkeling, en hoe je op een nog betere (methodische) manier deze kinderen kunt begeleiden. Daarnaast leer je hoe je er voor zorgt dat de organisatie waar jij werkt voldoet aan de wettelijke eisen, personeelsinzet en ontwikkeling op orde heeft, én wat jouw rol hier in is.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Dit is een bbl-opleiding en dat betekent dat je één dag in de week naar school komt en (minimaal) twintig uur per week in de praktijk werkt en leert.

Leerlijn
Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep en een aantal algemene vakken. Daarnaast kies je zelf - in samenspraak met je werkgever - nog een aantal vakken: de keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen en geef je dus jouw eigen toekomst vorm.

Tijdens de opleiding krijg je middels beroepthema's onder andere de volgende lessen:

 • Een plan van aanpak schrijven
 • Gespecialiseerde activiteiten voor kinderen aanbieden
 • De ontwikkeling van kinderen bijhouden en stimuleren
 • Contact onderhouden en informeren van ouders en verzorgers
 • Werken aan en zorgen voor kwaliteit
 • Coördinerende taken uitvoeren
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Keuzedelen: Expressief talent, werken met babies, BSO of doorstroom hbo
Algemene vakken: Nederlands, Engels, Rekenen, Leren, Loopbaan en Burgerschap

Deze skills ga je leren

Samenwerken

Leidinggeven & coördineren

Beslissingen nemen en uitvoeren

Methodisch werken

Kennis over hoe kinderen leren

Begeleiden van kinderen

Werkend leren

Je bent ongeveer 80 procent van je studie aan het werk. De rest van de tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door te 'doen'. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Erkend leerbedrijf
Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Na je opleiding

Bij goed studieresultaat studeer je af als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en kun je aan de slag bij een kinderopvang, op een (voor)school of kindcentrum. Of je studeert verder en gaat naar het hbo. Je kunt dan doorstromen naar een opleiding zoals Pedagogisch Educatief Medewerker, Social Work, Pedagogiek of een docentenopleiding. Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding

Je kunt je voor deze opleiding aanmelden als je één van de onderstaande vooropleidingen volgt of hebt gevolgd. Daarnaast heb je bij voorkeur al een leerwerkplek bij een erkend leerbedrijf geregeld. 

 • Een afgeronde (S)PW of PMK opleiding differentiatie kinderopvang op niveau 3.
 • Heb je een SPW-diploma (niveau 3) differentiatie gehandicaptenzorg of basisonderwijs of de opleiding onderwijsassistent afgerond? Dan ben je toelaatbaar als je een jaar werkervaring hebt in de kinderopvang.
 • Versnellen tot 1 jaar is mogelijk als je Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), Engels, Nederlands 3F en relevante keuzedelen hebt behaald.

Kennismaken

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst. Motivatie voor persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit zijn erg belangrijk voor dit opleidingstraject.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 624,-. Houd daarnaast rekening met kosten voor leermiddelen en onderwijsbenodigdheden. 

 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: