Maatschappelijke Zorg & Sociaal Werk (bbl, mbo)

 • Niveau 4
 • BBL
 • Versnellen tijdens je opleiding

Wat doe je in dit beroep?

Let op: deze opleiding zit vol, aanmelden voor 2022 is niet meer mogelijk. Vanaf oktober is aanmelden mogelijk voor de start in 2023. Op zoek naar een andere opleiding? Neem dan contact op met ons Voorlichtingscentrum, we helpen je graag verder. 

Je wordt opgeleid tot begeleider van mensen met een afstand tot de maatschappij. Zij hebben door omstandigheden extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld omdat zij schulden hebben, verslaafd zijn (of zijn geweest) of verstandelijk beperkt zijn. Jij levert een belangrijke bijdrage aan het leven van deze mensen door hen te ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden om voor zichzelf te zorgen. Hiermee zorg jij ervoor dat ze het beste uit zichzelf halen. Dit betekent onder andere dat je moet kunnen achterhalen welke ondersteuningsbehoefte iemand heeft. Op basis van deze behoefte ga jij samen met collega’s en de cliënt een ondersteuningsplan maken. Jij bent de schakel tussen de cliënt en andere partijen zoals vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.

Is de bbl-opleiding maatschappelijke zorg & sociaal werk iets voor mij?

Vind jij het een uitdaging om anderen te helpen meer uit het leven te halen? Weet jij als geen ander dat niemand hetzelfde is en dat begeleiding en hulp op maat het verschil maakt? Leer jij het beste vanuit de praktijk en wil je leren en werken combineren? En heb je een werk-leercontract hebt bij een werkgever die erkend is als leerbedrijf? Dan is deze opleiding voor jou de beste optie.

Let op: de lesdag is op vrijdag

Starten na de zomer?

Starten na de zomer?

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / Niveau 4

Duur

2-3 jaar / Versnellen tijdens je opleiding

Start

Eind augustus 2022

Lesgeld

€ 624,-

Crebonummer en naam

 • 25779 Maatschappelijke Zorg
 • 25615 Sociaal Werker

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je de begeleidingsbehoefte te concretiseren en te vertalen naar een plan van aanpak. Omdat je altijd samenwerkt met degene die jij begeleidt en zijn/haar omgeving, leer je hoe je duidelijk kunt communiceren en de contacten te leggen die nodig zijn. Je leert het gedrag van mensen te analyseren en begrijpen. Je leert daarnaast kritisch te denken en kritisch te zijn op eigen handelen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je gaat minimaal 24 uur binnen een zorg- of welzijnsorganisatie aan het werk en volgt één dag in de week onderwijs. Wat je leert breng je direct in de praktijk, en wat je in de praktijk leert neem je weer mee in het onderwijs. Jouw opleiding geef je verder vorm op basis van het ontwikkelplan dat je samen met je werkgever en studentcoach opstelt. Het volledige opleidingstraject van werken en leren duurt drie jaar en kan afhankelijk van werkervaring en vooropleiding versneld worden afgerond. De opleiding bestaat uit een basisdeel en een verdiepend deel dat is gekoppeld aan een uitstroomrichting. Daarnaast volg je een aantal keuzemodules.

Algemene vakken Keuzemodules
Nederlands Jeugd & Opvoedhulp
Rekenen Belevingsgericht werken
Engels Omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  Ondernemerschap
  Verpleegtechnisch Handelen

Uitstroomrichtingen

 • A: Sociaal Werk
 • B: Maatschappelijke Zorg - Agogisch Begeleider GGZ
 • C: Maatschappelijke Zorg - Begeleider Specifieke Doelgroepen
 • D: Maatschappelijke Zorg - Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Het is mogelijk meerdere uitstroomrichtingen te volgen en twee diploma’s te behalen als je uitstroomrichtingen B,C of D met elkaar combineert.

Deze skills ga je leren

Cliënten begeleiden

Plan van aanpak opstellen

Zorgbehoefte vaststellen

Duidelijk communiceren

Samenwerken & overleggen

Zorg op maat geven

Beslissingen nemen & uitvoeren

Zelfkennis

Werkend leren

Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je onderwijs. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd. Het bedrijf waar je gaat werken, moet een erkend leerbedrijf zijn.

Na je opleiding

Met dit diploma kun je aan het werk bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Ook kun je met dit diploma doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld een Associate Degree Health & Social Work (Hogeschool Utrecht) of Sociaal Werk in de Zorg (1,5-2 jaar) of bijvoorbeeld doorstromen naar de bacheloropleiding Social Work (4 jaar).

Vooropleiding

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma mbo niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
 • Of minimaal een officieel overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4 

Om met een bbl-opleiding te kunnen starten heb je een baan bij een erkend leerwerkbedrijf nodig. Voor het vinden van een leerwerkplek zie website van S-BB en Stagemarkt of neem contact op met het leerwerk loket van je gemeente.

Kennismaken

Voor de zomer word je uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst. We vertellen je dan meer over de opleiding en het beroepenveld. Je gaat ervaren wat je als student kunt verwachten, bijvoorbeeld door het doen van opdrachten.

Kosten opleiding

Voor je achttiende betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 624,-. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Houd daarnaast rekening met kosten voor een mantouxtest en de vaccinatie hepatitis à € 155,-. Ook moet je boeken en leermiddelen aanschaffen.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: