Maatschappelijke Zorg Utrecht (bol, mbo)

BOL - Niveau 4

Wat doe je in dit beroep?

Voor deze opleiding is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor het studiejaar 2019/2020. Vanaf oktober 2019 kun je je weer aanmelden voor het studiejaar 2020/2021. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met ons voorlichtingscentrum

Je gaat mensen begeleiden die te maken hebben met complexe problematiek en voor wie het moeilijk is hun leven vorm te geven. Je ondersteunt hen om zo goed als mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Dit doe je door je begeleiding te richten op wat mensen willen en kunnen.
Met dit diploma kun je aan het werk bij verschillende organisaties binnen de sector zorg en welzijn.

Is dit iets voor mij?

Wil je een beroep met verantwoordelijkheden en het beste uit jezelf en een ander halen? Wil je jouw kwaliteiten nog beter ontdekken en inzetten ter ondersteuning van kwetsbare mensen in onze samenleving? Ben je nieuwsgierig naar de ander en werk je graag in teamverband? Dan is de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 iets voor jou!

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / 4

Start

September 2019

Crebonummer en naam

23181 Maatschappelijke Zorg

Wat leer je?

Je leert hoe je mensen van alle leeftijden met langdurige en complexe problematiek kunt ondersteunen en begeleiden bij wonen, persoonlijke verzorging en dagbesteding.

  • Bij het ondersteunen in het dagelijks leven is je doel dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren. Daarom leer je observeren en communiceren en verschillende begeleidingstechnieken toepassen.
  • Als persoonlijk begeleider stel je ook het ondersteuningsplan op, samen met de cliënt, andere zorgverleners en familie. Daarom leer je planmatig en methodisch werken.
  • Daarnaast heb je een belangrijke rol in het sociale netwerk van de cliënt en werk je nauw samen met andere zorgorganisaties, behandelaren, huisartsen, woningcorporaties, politie, bewindvoerders, gemeenten, het wijkteam, het buurtteam, welzijnsorganisaties en vrijwilligers. Daarom leer je multidisciplinair samenwerken.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In de lessen op school staan jouw ervaringen in de praktijk centraal. Deze ervaringen doe je op bij het werkplekleren en de beroepspraktijkvorming (BPV).

Werkplekleren
Al vanaf de eerste lesweek neem je deel aan verschillende projecten in de praktijk. Op die manier krijg je snel een goed beeld van de doelgroep en het werk waarvoor je wordt opgeleid. Ook in leerjaar 2 en 3 zijn er naast je stage verschillende projecten waarin je specifieke begeleidingsvaardigheden in de praktijk oefent.

Beroepspraktijkvorming (BPV)
Ieder leerjaar loop je enkele dagen per week stage, waarin je steeds zelfstandiger leert begeleiden en werken in een organisatie. De opleiding helpt je met het vinden van een passende stageplek. In het laatste leerjaar richt je je volledig op de sector van je uitstroomprofiel en daarbij is een stage in het buitenland ook mogelijk.

In Utrecht valt deze opleiding onder het Welzijn College. Hierdoor werk je soms samen met studenten van de opleiding Sociaal Werk. Dit is handig, want in de praktijk werken deze deskundigen ook met elkaar samen. 

Uitstroomprofielen

Aan het eind van het tweede leerjaar kies je het profiel waarop je je in het bijzonder wilt richten bij het afstuderen. Je kunt met je diploma in alle drie de sectoren terecht:

Uitstroomprofielen

Gehandicaptenzorg
(GHZ)

Geestelijke
Gezondheidszorg
GGZ)

Verpleeg- en
verzorgingshuizen
en thuiszorg (VVT)

Persoonlijk Begeleider
Specifieke Doelgroepen

 

X

X

Persoonlijk Begeleider
Gehandicaptenzorg

X

 

 

Agogisch Medewerker

 

X

 

 

Na je opleiding

Met dit diploma kun je aan het werk bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Je kunt werken in de sectoren GHZ (Gehandicaptenzorg), GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). 90% van de afgestudeerden heeft direct na het behalen van het diploma een baan. Ook kun je met dit diploma doorstromen naar een hbo-opleiding, zoals Social Work.
Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding

  • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
  • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.

Kennismaken

Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep, het gebouw, de docenten en studenten. Je gaat ervaren wat je als student kunt verwachten, bijvoorbeeld door het doen van opdrachten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht.

Soms is na de bijeenkomst nog een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je opleiding of als je extra hulp kunt gebruiken tijdens je studie. We bespreken dan wat jij nodig hebt om succesvol met je opleiding te starten.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2019 - 2020: € 1.168,-.

Houd rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS. Begin juli staat per opleiding aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt. Ook aan bepaalde keuzedelen kunnen kosten verbonden zijn. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan op onze website. 

Overstappen

Mocht in jaar 1 blijken dat niveau 4 te hoog gegrepen is dan kun je aan het eind van het schooljaar afstromen naar niveau 3. Afstromen naar niveau 3 kan ook eerder indien nodig.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: