Sociaal werk (bol, mbo)

BOL - Niveau 4

Wat doe je in dit beroep?

Voor deze opleiding is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor het studiejaar 2019/2020. Vanaf oktober 2019 kun je je weer aanmelden voor het studiejaar 2020/2021. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met ons voorlichtingscentrum

Je ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met problemen in hun dagelijks leven, zodat zij weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Je geeft onder andere informatie en advies over regelingen en procedures. Ook kun je kwetsbare doelgroepen begeleiden bij dagbesteding, opvang, vrijetijdsbesteding of educatie. Je werkt samen met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden en werkt in of vanuit wijkaccommodaties van (semi)overheidsorganisaties of welzijnsorganisaties.

Is dit iets voor mij?

Je wilt mensen ondersteunen en adviseren en ziet in dat zij zelf in actie moeten komen. Ook ben je flexibel, een doorzetter, durft lastige punten aan te snijden, bent tactvol en ziet kansen waar anderen het opgeven.

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / 4

Start

Eind augustus 2019

Crebonummer en naam

23185 Sociaal Werk

Wat leer je?

Tijdens jouw opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen om een sociaal werker te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. Dat betekent dat je onder andere leert hoe je communiceert met mensen uit uiteenlopende culturen en van alle leeftijden en signalen oppakt. Ook leer je mensen begeleiden en hoe je een plan van aanpak opstelt.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Naast vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep krijg je een aantal algemene vakken en ga je op stage. Vanaf het tweede jaar kies je voor het profiel Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) of Sociaal Cultureel Werk (SCW). De maatschappelijk dienstverlener richt zich op individuele begeleiding op het gebied van wonen, werken en sociale voorzieningen. De cultureel werker begeleidt groepen om iets te bereiken in hun wijk, of ondersteunt specifieke groepen bij activiteiten waarin ontmoeting, recreatie, opvang, opvoeding, sport, kunst, cultuur, politiek of educatie centraal staan.

Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:

 • Communicatie
 • Een plan van aanpak opstellen
 • Begeleidingsvaardigheden
 • Samenwerken en overleggen
 • Ondernemend denken en handelen
 • Ondersteunen bij praktische diensten zoals het invullen van formulieren en omgaan met schulden (SMD)
 • Beantwoorden van eenvoudige juridische vragen, geven van advies en voorlichting (SMD)
 • Methodisch ondersteunen bij deelname aan de maatschappij of opzetten van culturele, educatieve activiteiten (SCW)
 • Plannen en organiseren van projecten (SCW)

Algemene vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Leren, Loopbaan en Burgerschap

Stage

In het eerste jaar doe je je eerste werkervaring op. Deze ervaring helpt jou om een betere keuze te maken voor je volgende stageplekken. Je loopt minimaal twee verschillende stages bij zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, of buurt- dienstencentrum. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past. In het derde jaar kan je de stage aanpassen op de keuze waar je later mee verder wil.

Na je opleiding

Na drie  jaar studeer je af als sociaal werker en kun je aan de slag bij  bijvoorbeeld een gemeente, woningbouwvereniging of zorg- en welzijnsorganisatie. Of je studeert verder binnen het hbo. Je kunt dan doorstromen naar een opleiding zoals  Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Cultureel Maatschappelijke Vorming. Wat je ook kiest, samen zorgen we ervoor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.

Kennismaken

Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep, het gebouw, de docenten en studenten. Je gaat ervaren wat je als student kunt verwachten, bijvoorbeeld door het doen van opdrachten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht. Meer weten? Bekijk het filmpje

Soms is na de bijeenkomst nog een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je opleiding of als je extra hulp kunt gebruiken tijdens je studie. We bespreken dan wat jij nodig hebt om succesvol met je opleiding te starten.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2019 - 2020: € 1.168,-.

Houd rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS. Begin juli staat per opleiding aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt. Ook aan bepaalde keuzedelen kunnen kosten verbonden zijn. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan op onze website. 

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: