Samenwerken met het Welzijn College

Het Welzijn College hecht veel belang aan samenwerking met andere partijen, om de opleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van organisaties en instellingen in de markt. We zoeken elkaar regelmatig op voor overleg en geven opleidingen samen vorm. Een bol-student werkt aan echte projecten uit het bedrijfsleven en gaat op excursie of organisatiebezoek. Studenten lopen stage bij een erkend leerbedrijf. Een bbl-student werkt in de praktijk. 

Stages en projecten

Studenten hebben tijdens hun opleiding meerdere stage- en projectperiodes. Zij werken dan bij bedrijven en gemeenten en werken aan levensechte projecten. Om studenten zo veel en breed mogelijke praktijkervaring te kunnen laten opdoen, zijn wij altijd op zoek naar leuke en leerzame stagebedrijven en projecten.

Excursies en gastlessen

We organiseren regelmatig excursies en gastlessen zodat onze studenten op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, innovaties en de praktijk.

Student Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Samenwerken? Neem dan contact op

Heeft u een interessante stageplek of opdracht, of wilt u een gastles of excursie voor onze studenten organiseren? Neem dan contact met ons op!

Mbo voor professionals ROC Midden Nederland

Mbo voor professionals ROC Midden Nederland werkt intensief samen met bedrijven en organisaties om arbeidspotentieel in de regio Utrecht te behouden en versterken. We werken samen aan nieuwe arbeidsmarktinitiatieven, zodat huidige en toekomstige medewerkers optimaal en duurzaam deel kunnen nemen aan werk.  

We ontwikkelen samen met bedrijven en instellingen passende leerroutes. Leerroutes die aansluiten bij de eisen van nu; actueel en relevant. Met onze kennis en ervaring zijn wij dé mbo-ontwikkelpartner voor werkgevers en professionals. ‘Mbo voor professionals’ staat voor vakmanschap, betrouwbaarheid en persoonlijke aandacht. Meer weten? Bekijk onze site van mbo voor professionals.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: